gk in telugu

GK IN TELUGU

gk in telugu
gk in telugu

 • ఏ నృత్యమునకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పుట్టినిల్లు (gk in telugu)
  Ans:  కూచిపూడి
 • క్రీస్తు శకం ఏడవ శతాబ్దానికి చెందిన సిద్ధేంద్రయోగి దేని యొక్క మూల నిర్వాహకుడు
  Ans:    కూచిపూడి
 • విశాఖపట్టణం లో అరకు నృత్యం ఏది
  Ans:  దిమ్స
 • దింసా నాట్యం ఈ క్రింది అటవీ ప్రాంతంలో ఎక్కడ సాధారణంగా కనిపిస్తుంది

           Ans:  విశాఖపట్టణం

 • మోహిని ఆట్టం  ఏ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా అభివృద్ధి చెందింది
 • Ans:  కేరళ
 • ఈ క్రింది వాయిద్యాలలో ఉస్తాద్ బిస్మిల్లాఖాన్కు   దీనితో సంబంధం ఉంది

         Ans:   షహనాయి

 • ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు ఏ వాయిద్యంలో పేరుగాంచారు
  Ans:  వయోలిన్
 • రాజస్థాన్ యొక్క జానపద నృత్యం ఏది

            Ans:    జాన్ లీల

 • కూచిపూడి నృత్యం ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది
  Ans:  ఆంధ్రప్రదేశ్
 • అల్లారఖా ఏ వాయిద్యానికి సంబంధించిన వ్యక్తి
  Ans:     తబల
 • ఒడిస్సీ నృత్యం ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది

          Ans:   ఒడిశా

 • అంజాద్ అలీ ఖాన్ ఏ రంగంలో ప్రసిద్ధుడు

          Ans:    సరోద్

 • ఈ క్రింది వానిలో ఏది సంప్రదాయ నృత్య రూపం
  Ans:    కథాకళి
 • కోలాటం ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన జానపద నృత్యం

              Ans:   ఆంధ్ర ప్రదేశ్

 • మైకెలాంజిలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు
  Ans:    చిత్రలేఖనం
 • యక్షగానం ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది

             Ans:    కర్ణాటక

 • ఒడిస్సా నృత్యం ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది
  Ans:    ఒడిశా
 • దాండియా రాస్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన జానపద నృత్యం
  Ans:   గుజరాత్
 • గుజరాత్, రాజస్థాన్ లకు సంబంధించిన జానపద నృత్యం ఏది
  Ans:    తిప్పాని
 • గర్భ, దాండియా, రాస్,తిప్పాణి, గొంఫ్ ఎక్కడ జానపద నృత్యాలు
  Ans:   గుజరాత్
 • ‘ఓట్టం తుల్లాల్’ నృత్య రూపం ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది
  Ans:   కేరళ
 • రాసలీల ధమాల్ నృత్య రూపాలు ఏ రాష్ట్రంలో కనబడతాయి
  Ans:   హర్యానా
 • భీహు’  ‘దేవ ధరణి’  పండుగలు ఏ రాష్ట్రంలో జరపబడతాయి
  Ans:   అస్సాం
 • నవంబర్ 2014 లో పరమపదించిన ప్రసిద్ధ కథక్ కళాకారుడు
  Ans:   సితార దేవి
 • ఈ క్రింది వానిలో భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్యం ఏది
  Ans:   ఒడిసి
 • ఈ క్రింది వానిలో శాస్త్రీయ నాట్యం ఏది

           Ans:    కథక్

 • ఈ క్రింది వానిలో వారిలో తబలా విద్వాంసుడు ఎవరు
  Ans:  జాకీర్ హుస్సేన్
 • సితార క్రింది వారిలో ఎవరికి సంబంధించినది

            Ans:   రవిశంకర్

 • ఒక ప్రముఖ దేవాలయంలో దేవదాసిగా సేవలందించాలని సంకల్పించిన ప్రముఖ నర్తకి

           Ans:   సంయుక్త ప్రాణీ గ్రాహి

 • మొహిని ఆట్టం  ఎక్కడి ప్రాచీన నృత్య రూపం

            Ans:   కేరళ  (gk in telugu)

1 thought on “నాట్యాలు- నృత్యాలు- పండుగలు”

 1. Pingback: Gk 2023/general knowledge questions in telugu - Telugu fish

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top